ทีมที่ปรึกษา

Home Plus Realty Estate

ทีมที่ปรึกษา

     Home Plus Realty Estate ทีมที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ เราเป็นศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะซื้อ ขาย หรือ ให้เช่า ที่ดิน บ้าน คอนโด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ โดยมีทีมที่ปรึกษาของเราคอยดูแลแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ทีมที่ปรึกษาของเรายินดีให้บริการ

บรรณวิชญ์ เฟื่องฟูพงศ์

Consultants

ประสบการณ์ : วางแผนการตลาดมากกว่า 10 ปี Digital Marketing

085-597-4535

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

จรินทร มัสทเรส

Managing Directors

ประสบการณ์ : การศึกษา : Master of Engineering ม.เกษมบัณฑิต

02-044-9855

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

สมิตา สลีอ่อน

General Manager

ประสบการณ์ : ทำงานด้านการตลาด และด้านบัญชีการเงิน

02-044-9855

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

เยาวลักษณ์ ลูกจันทร์

Manager

ประสบการณ์ : บริหารงาน หลายแห่งในปัจจุบัน

02-044-9855

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

เชอลี่ ฉิวเฉื่อย

Manager

ประสบการณ์ : การศึกษา : MBA Marketing มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

02-044-9855

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

สุจิตรา จิตรโรจนรักษ์

Assistant Marketing Manager

ประสบการณ์ : การศึกษา : MBA Innovation Management ม.รามคำแหง

02-044-9855

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

6/121 ซอยสวนสยาม11 เเยก12 (อมรพันธ์นคร6) เเขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

Copyright © 2020 Home Plus Realty Estate