ทีมที่ปรึกษา

Home Plus Realty Estate ทีมที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ เราเป็นศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะซื้อ ขาย หรือ ให้เช่า ที่ดิน บ้าน คอนโด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ โดยมีทีมที่ปรึกษาของเราคอยดูแลแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ทีมที่ปรึกษาของเรายินดีให้บริการ

จรินทร มัสทเรส

Managing Director

บริหารงานขาย มากกว่า 10 ปี การศึกษา : Master of Engineering ม.เกษมบัณฑิต

ชานล วรรณสวัสดิ์กุล

Legal Consultants

-น.บ.,น.ม.,เนติบัณฑิตไทย -ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ธันยพัฒน์ รัตนไพศาลวรกุล

Sales Manager

ประสบการณ์บริหารงานมากกว่า 20ปี การศึกษา : MBA Innovation Management ม.รามคำแหง

ทวนทอง เกตุเลขา

Assistant Professor house structure

ที่ปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้างอาคาร บ้าน ที่ดิน โครงการจัดสรร และข้อกฏหมายเกี่ยวข้อง

สุจิตรา จิตรโรจนรักษ์

Marketing Manager

ดูแลประสานงานวางแผนการตลาดการศึกษา : MBA Innovation Management ม.รามคำแหง

ธานิศพัฒน์ รัตนไพศาลวรกุล

Assistant Marketing Manager

ดูแลประสานงานวางแผนการตลาด

Property Consultant